Blog

IPV renova la il·luminació del pàrquing de la plaça de Ricard Vinyes a Lleida

IPV (Instal·lacions i Projectes d’Avantguarda) ha completat durant el mes de gener la renovació total de la il·luminació de l’aparcament de la plaça de Ricard Vinyes a Lleida. El projecte ha significat la substitució dels llums anteriors per uns altres que incorporen tecnologia LED, més respectuosa amb el medi ambient.

El canvi d’un fluorescent tradicional per un altre tipus LED reporta estalvis energètics que arriben fins al 50%. A més a més, aquests equips no necessiten balasts per al seu funcionament, la qual cosa elimina el consum associat i evita una altra sèrie d’inconvenients típics dels llums tradicionals:

  • Deixen de produir-se els molestos parpellejos intermitents.
  • El flux lluminós es manté constant al llarg de tota la vida dels tubs.
  • Té un encès automàtic i instantani sense necessitat d’encebador.

Altres avantatges que presenten els fluorescents LED, tal i com expliquen els tècnics d’IPV, són que ofereixen una major resistència a cops o vibracions, són desmuntables i reparables, i tenen una excel·lent direccionalitat de la llum amb menor contaminació lumínica. A banda d’això, permeten la regulació de flux en funció de les necessitats de cada moment i s’allarga la vida del llum de les 8.000 hores d’un fluorescent tradicional a les 50.000 hores que aconsegueixen els models tipus LED.

Per dur a terme la renovació de la il·luminació de l’aparcament de la plaça de Ricard Vinyes a Lleida, IPV ha substituït 207 unitats de llum per tubs LED.

 

Prev

Gadgets que fan més còmode el nostre dia a dia

Next

IPV realitza un manteniment preventiu, predictiu i correctiu de les subestacions elèctriques