Energia


Execució, manteniment i legalització de les instal·lacions en Alta, Mitja i Baixa Tensió i en energies renovables.

Realitzem el subministrament elèctric i la construcció de:

  • xarxes de distribució
  • enllumenats públics
  • centres de transformació
  • instal·lacions fotovoltaiques
  • Sistemes de cogeneracions

Fem ús d’un subministrament eficient i respectuós amb el medi ambient, utilitzant la més avançada tecnologia.

https://www.ipvsl.com/new/wp-content/uploads/2018/01/energia-1-1000x300.png