Enllumenats públics


  • Manteniment predictiu, preventiu, conductiu, normatiu i correctiu.
  • Assessorament d’eficiència energètica.
  • Revisió i comprovació d’interruptors automàtics i diferencials.
  • Revisió xarxa de terres.
  • Revisió aïllament conductors.


https://www.ipvsl.com/new/wp-content/uploads/2018/01/11-1000x300.png