Fotovoltaica


L’energia solar fotovoltaica produeix electricitat de forma gratuïta, obtinguda directament a partir de la radiació solar mitjançant panells fotovoltaics. Els seus principals beneficis són la no emissions de CO2, gasos ni sorolls.

Una de les principals virtuts de la tecnologia fotovoltaica és el seu aspecte modular, podent-se construir des de petits panells per teulades a enormes plantes fotovoltaiques.

En una instal·lació aïllada, sense accés a la xarxa elèctrica, l'electricitat generada es destina a l'autoconsum. En aquest cas serà necessari instal·lar bateries al sistema per poder acumular aquesta energia generada i així poder consumir-la durant la nit.

En canvi, en una instal·lació connectada a la xarxa, el corrent elèctric generat per una instal·lació fotovoltaica pot ser abocat a la xarxa elèctrica com si fos una central de producció d'energia elèctrica o, en cas contrari, ser destinat a autoconsumir la seva pròpia energia i no la de la companyia elèctrica.

En IPV, oferim solucions de disseny, enginyeria bàsica i de detall, així com l’execució de les instal·lacions. Som capaços d'oferir la major solució tècnica i econòmica, resolent totes les gestions, tràmits i permisos per la posada en marxa de la seva instal·lació.

https://www.ipvsl.com/new/wp-content/uploads/2018/01/Comiols2-1000x300.jpg