Cogeneracions


IPV presenta una llarga experiència en el disseny i execució de Cogeneracions.

La cogeneració consisteix en la producció combinada de calor i electricitat. Procediment mitjançant el qual s'obtenen simultàniament energia elèctrica i energia tèrmica útil (vapor, aigua calenta, aire calent) a partir d'una font d'energia primària.

El gran avantatge de la cogeneració és l'eficiència energètica que es pot obtenir del combustible primari utilitzat, a diferència de les opcions convencionals de generació d'energia tèrmica i elèctrica per separat.

https://www.ipvsl.com/new/wp-content/uploads/2018/01/arquitectura-industrial-dmitri-popov-unsplash_opt-1000x400.jpg