Manteniments


Treballem per conservar les instal·lacions en perfecte estat complint amb els estàndards de qualitat i aconseguir els millors rendiments dels sistemes instal·lats posant al servei del client una capacitat de resposta ràpida i eficaç.

Disposem  d’un sistema de GMAO (Gestor de Manteniment  Assistit per Ordinador) i d’un servei de vigilància 24h

IPV ofereix una completa solució per a la gestió i control del manteniment industrial d’equips i instal·lacions.

La metodologia de treball permet que, de forma instantània, els clients d’IPV tinguin a la seva disposició, en la seva zona restringida, els resultats de totes les proves realitzades a les seves instal·lacions. A més a més, hi podran consultar qualsevol dada relacionada amb els seus equipaments de MT com els informes dels anys anteriors, les actes d’indústria, els protocols d’equips, etc.

Per executar el manteniment, els operaris d’IPV faran la presa de dades mitjançant una aplicació informàtica, anomenada BNET-MAINTENANCE, basada en un programa GMAO (Gestió del Manteniment Assistit per Ordinador).

IPV disposa de forma permanent d'un telèfon d'atenció continuada durant les 24 hores, des d'on s'atendrà qualsevol incidència dels nostres clients, mitjançant un equip de guàrdia format per un Enginyer tècnic i dos Operaris.

https://www.ipvsl.com/new/wp-content/uploads/2018/01/linies-electriques-cameron-kirby-unsplash-1-1000x300.jpg