Parcs fotovoltaics


  • Auditoria i optimització de la productivitat.
  • Manteniment preventiu i correctiu.
  • Simulació del rendiment xarxes fotovoltaiques.
  • Traçat corba característica I-V dels mòduls solars.
  • Anàlisi termogràfic dels camps solars.
  • Monitorització i comunicació.
  • Neteja i conservació de les instal·lacions


https://www.ipvsl.com/new/wp-content/uploads/2018/01/panel-SOLAR-2562240_1920-2-1000x300.jpg