Tasques específiques


IPV també realitza serveis d’enginyeria i serveis especials com:

  • Termografia
  • Treballs amb Helicòpter
  • Treballs amb Dron


Inspecció visuals amb Don DJI

Realització informes Termogràfics

Treballs mitja tensió amb Helicopter