Blog

IPV realitza un manteniment preventiu, predictiu i correctiu de les subestacions elèctriques

El manteniment d’una subestació elèctrica requereix unes exhaustives tasques per obtenir les màximes garanties de rendiment i seguretat. A IPV realitzem aquest treball de manteniment des d’un triple vessant preventiu, predictiu i correctiu, sotmetent a rigorosos assajos tots els elements de la instal·lació, a fi d’evitar i prevenir possibles fallades.

En aquest sentit, les principals accions que IPV porta a terme a les subestacions elèctriques són sobre transformadors de potència i/o distribució, interruptors, seccionadors, sistemes de proteccions i sistemes de posada a terra.

Les proves més importants són les de resistència de contacte i temps de tancament i sincronisme. En el cas de les primeres, la prova de resistència de contacte en connexions elèctriques d’alt corrent (barres, interruptors, etc.) resulta molt rellevant, atès que una alta resistència de contacte produeix pèrdues més grans, menor corrent i perillosos punts calents a la subestació. Per això, aquest tipus d’assaig s’utilitza per a la detecció i prevenció de problemes futurs, comprovant la condició del circuit o equip.

Pel que fa al temps de tancament i sincronisme, l’objectiu d’aquesta prova és la determinació dels temps d’interrupció dels interruptors de potència en les seves formes de maniobra, així com la verificació del sincronisme dels seus pols o fases.

Acompanyem aquesta informació d’un vídeo en què mostrem com fem aquests assajos.

Prev

IPV renova la il·luminació del pàrquing de la plaça de Ricard Vinyes a Lleida

Next

La Casa de Andalucía de Lleida reconeix Antonio Toré Povea com a Andaluz del Año - Premio a la Concordia 2019