Xarxes d'alta tensió


La Xarxa de Transport d'Energia Elèctrica és la part del sistema de subministrament elèctric integrada pels elements necessaris per portar fins als punts de consum i a través de grans distàncies l'energia generada en les centrals elèctriques.

IPV desenvolupa i gestiona Projectes i Instal•lacions per al transport de l'energia elèctrica en Alta Tensió, que permeten disposar de la potència requerida en el punt en el qual el client la necessita.

Instal.lacio i Manteniment Xarxa AT Altorricó


Instal.lació i Manteniment Xarxa AT Electra red Energia

Instal·lacio i Manteniment línia 66kV en Alcarras