Sistemes tèrmics


L'energia solar pot aprofitar-se per generar electricitat o calor de forma neta i eficient. En IPV disposem del coneixement per poder dissenyar una instal·lació d'energia solar tèrmica que s'ajusti a les seves necessitats.  Els sistemes termosolars són de gran utilitat per aportar energia calorífica directament al circuit d'aigua calenta sanitària (ACS), permetent reduir el consum energètic.

https://www.ipvsl.com/new/wp-content/uploads/2018/01/100_7284-1000x300.jpg