Blog

IPV forma als seus treballadors en gestió d’emergències

IPV continua fomentant accions per preparar als seus treballadors per tal d’actuar davant de qualsevol imprevist, fins i tot, en situacions crítiques com un incendi o un accident químic. El curs dut a terme en aquesta ocasió és de gestió d’emergències, consta d’una part teòrica i una altra de pràctica.

Pel que fa a l’objectiu general del curs, els alumnes han de ser capaços de reconèixer els elements bàsics de la prevenció d’incendis, d’intervenir davant d’un conat d’incendi i d’evacuar l’edifici seguint el pla d’emergència de l’empresa.

En la part teòrica s’han tractat temes com la propagació i extinció d’incendis, el pla d’emergència de l’empresa, la teoria del foc, la gestió de riscos mediambientals, el protocol d’actuació i l’ús d’equips de protecció entre d’altres.

Pel que fa a la part pràctica han treballat amb extintors, boques d’incendi, hidrants, focs d’interior, ús de l’equip de respiració autònoma, vestuari de protecció química, control i actuació en fuites d’amoníac i de glicerol, dilució de l’atmosfera potencialment inflamable/explosiva i ha finalitzat amb casos pràctics amb simulacions.

Aquesta iniciativa s’emmarca en el compliment de la nostra política del Sistema Integrat de Gestió, on la prevenció de riscos laborals ens ha de proporcionar, en tot moment, condicions de treball segures i saludables.

Prev

IPV participa en la construcció del nou Edifici Hospitalari Polivalent de Lleida

Next

Nova incorporació a Instal·lacions i Projectes d’Avantguarda