Telefèric de la central d'Estany Gento
Blog

Renovació del contracte amb les centrals hidràuliques de la UPH Ebro-Pirineos

IPV ha renovat l’acord marc amb Enel per dur a terme els serveis d’operacions i manteniment de les instal·lacions elèctriques de les seves centrals. Des de 2015 Enel i Endesa Generación han depositat tota la confiança en nosaltres per dur a terme aquestes tasques. L’experiència guanyada durant aquets anys amb Endesa Generación, ens permet oferir un servei professional i ajustat a les seves necessitats.

Realitzarem el manteniment i les obres elèctriques de millora i ampliació de la mitja i alta tensió en totes les centrals de les set agrupacions Ebro-Pirineos. En total estem parlant de 56 centrals hidràuliques, ubicades majoritàriament en territori català.

Actuacions que durem a terme a les centrals hidràuliques:

  • Instal·lació i manteniment d’equips elèctrics diversos.
  • Subministrament i muntatge d’equips elèctrics diversos (Incloent enginyeria d’adaptació).
  • Localització i reparació d’averies elèctriques que puguin sorgir (Inclou enginyeria de modificació en cas de ser necessària).
  • Revisió d’interruptors AT i MT.
  • Revisions de caràcter elèctric.
  • Revisions termogràfiques.

Aquest contracte té una durada de 3 anys, durant els quals pretenem millorar l’eficiència dels equips per a una generació d’energia neta i renovable i així contribuirem a protegir el medi ambient.

Prev

Il·luminem l’accés a la Central de Tavascan

Next

Ampliem la xarxa de supercarregadors de Tesla