Blog

IPV instal·la el nou Centre de Mesura i Transformació elèctrica de la Clínica de Ponent a Lleida

IPV du a terme els treballs per posar en marxa el nou Centre de Mesura i Transformació (CM/CT) elèctrica, de 800kVA, de la Clínica de Ponent de Lleida ( l’antiga l’Aliança).  Aquesta nova instal·lació està inclosa en les obres del projecte pel reforç estructural i adaptació al Codi Tècnic de Seguretat en cas d’incendi, el CTE DB-SI, de l’immoble.

L’objectiu és el subministrament elèctric del centre clínic en 25kV. El CM/CT està integrat en la façana de l’edifici i compta amb una entrada independent per al personal de manteniment i de la companyia subministradora.

Així mateix, IPV també realitza els treballs d’escomesa elèctrica mitjançant l’execució d’una rasa i l’estesa d’un doble circuit de mitja tensió fins al centre de transformació més proper de la companyia distribuïdora d’energia a la zona.

Les obres sota la responsabilitat d’IPV formen part d’un projecte de reforma integral de la Clínica de Ponent de Lleida.

Prev

IPV realitzarà obres per millorar la seguretat als túnels de Viella, Lladó, Colladetes i Fogà

Next

COMUNICAT IPV EMERGÈNCIA SANITÀRIA