Blog

Les claus de la nova llei que pot revolucionar l’autoconsum elèctric

L’autoconsum elèctric sembla que ha rebut l’empenta definitiva per poder fer un gran salt de qualitat. El Govern estatal ha donat el vistiplau a la nova normativa que a partir d’ara regularà aquest tipus de producció energètica, un canvi que, entre altres coses, implica habilitar l’autoconsum col·lectiu, que fins ara no era possible, i establir una compensació per l’electricitat que s’aboqui a la xarxa.

El reial decret aprovat el passat 5 d’abril posa fi a anys d’incertesa i aportarà, segons tots els indicadors, el gran impuls que necessita la producció d’energia no contaminant. La norma no només ratifica la supressió de l’anomenat ‘impost al sol’, sinó que simplifica les modalitats d’autoconsum i els tràmits administratius i de registre que cal realitzar.

Una de les grans novetats, que afecta tant a empreses i indústries com a particulars, és el reconeixement de la figura de l’autoconsum col·lectiu, atès que permetrà que un grup d’empreses o consumidors puguin associar-se a una mateixa planta de generació. Per tant, indústries que comparteixin ubicació a un polígon podran unir interessos per estalviar-se diners gràcies al rendiment d’una instal·lació fotovoltaica compartida.

El nou marc legal preveu dues modalitat d’autoconsum: sense excedents i amb excedents. Si s’opta per la segona, es contemplen dos tipus, un de compensació simplificada o facturació neta i un altre de contraprestació econòmica per la venda de l’energia sobrant.

El reial decret redueix els tràmits per a tots els usuaris. En el cas del petit autoconsumidor (instal·lacions de fins a 15kW o fins a 100kW si parlem d’autoconsum sense excedents) es limiten a una única gestió, que és la de notificar la instal·lació d’una planta de producció elèctrica. Quant a les configuracions de mesura, se simplifiquen radicalment perquè en la majoria de les ocasions bastarà amb un sol comptador en el punt frontera amb la xarxa de distribució, la qual cosa proporciona una reducció de costos. L’autoconsum col·lectiu també necessitarà mesurar l’energia generada amb un altre equip a fi de fer el ‘repartiment d’energia’ entre els consumidors participants.

La legislació estableix unes condicions per a les instal·lacions de menys de 100kW i unes altres per a les de més de 100kW. Les segones no podran acollir-se a la compensació de consums simplificada. Hauran d’optar o per l’autoconsum sense excedents o amb excedents sense compensació. La primera fórmula no requerirà tràmits d’accés i de connexió de xarxa, mentre que en la segona els excedents abocats a la xarxa podran ser venuts en el mercat elèctric segons les condicions establides per als productors d’electricitat.

A IPV disposem de plans personalitzats segons cada cas particular. Si necessiteu resoldre qualsevol dubte sobre la nova realitat de l’autoconsum i el seu ventall d’avantatges, podeu contactar amb nosaltres i us oferirem àmplia informació sense cap compromís.

Prev

El nou pla d'ajuts als cotxes elèctrics: descompte mínim de 6.000 euros per unitat

Next

Alerta davant l'enorme concentració de la propietat d'instal·lacions fotovoltaiques