Blog

IPV aposta per la formació constant dels seus especialistes

Instal·lacions i Projectes d’Avantguarda (IPV) realitza les seves tasques professionals aplicant sempre els estàndards de qualitat més exigents. En el marc d’aquest compromís, que té per objectiu prestar el millor servei al client, apostem per dotar la nostra plantilla de la màxima qualificació.

És per això que fomentem la participació dels nostres tècnics i operaris en tota mena de cursos dirigits a especialistes, iniciativa que fa que sempre estiguin al dia de l’evolució del sector. Dos dels darrers mòduls formatius completats pels instal·ladors d’IPV han estat dedicats a la maleta Cibano C500, que incorpora tecnologia d’última generació per dur a terme proves amb interruptors d’alta (AT) i mitja tensió (MT), i als relés i cel·les Ormazabal.

El personal que ha assistit al curs sobre maneig del Cibano C500 ha tingut oportunitat de posar en pràctica totes les opcions que aquest producte ofereix en interruptors d’AT i MT, com són les proves de resistència estàtica de contactes, de sincronisme, d’anàlisi de corrent de bobina i motor, d’arrencada mínima i d’estat de subtensió. La sessió ha tingut una durada de 5 hores i ha estat impartida pel responsable tècnic del producte de Cibano. El reforç formatiu s’ha dividit en una part teòrica i una altra pràctica amb un interruptor d’11.000 V. La iniciativa ajudarà a treure el màxim rendiment a la maleta de proves C500, incorporada per IPV ara fa un any.

Pel que fa al segon curs, el de relés Ekor rpg i rpt i de cel·les Ormazabal, la finalitat ha estat la d’explorar totes les prestacions que és capaç d’oferir aquesta tecnologia. Així mateix, s’han fet pràctiques sobre com reparar les principals parts d’una cel·la 25 kV. Aquesta acció ha tingut una durada de 4 hores i ha estat coordinada pel responsable tècnic d’Ormazabal a Catalunya.

IPV continuarà promovent nous cursos per garantir que els nostres instal·ladors compten en tot moment amb la màxima capacitació i qualificació.

Prev

Alerta davant l'enorme concentració de la propietat d'instal·lacions fotovoltaiques

Next

IPV continua oferint tots els seus serveis tècnics també durant l'estiu