Política de seguretat ambiental


La Direcció d'IPV es compromet a implantar, difondre i mantenir la següent Política de Qualitat, Seguretat Ambiental i Salut i Seguretat en el Treball (SST):

POLÍTICA DE SEGURETAT AMBIENTAL:

  • Dur a terme la nostra activitat professional d'acord amb la legislació mediambiental vigent a nivell europeu, estatal, autonòmic i municipal, i amb altres requisits mediambientals acordats amb les parts corresponents.
  • Analitzar els diferents processos que duem a terme per prevenir, eliminar i/o reduir el nivell de residus generats. Planificar els nous processos que poguessin sorgir plantejant-nos el nivell mínim de residus possible.
  • Segregar de la manera més adequada els residus generats de forma que es faciliti la recollida pels gestors autoritzats.
  • Definir i revisar periòdicament els objectius i metes mediambientals establertes en compliment d'aquesta política mediambiental, dins del procés de millora contínua.
  • Formar i informar al nostre personal perquè involucrin aquesta política en els seus hàbits diaris de treball.
  • Donar a conèixer el contingut d'aquesta política al nostre personal intern i subcontractat així com publicar-ho a la nostra pàgina web per a coneixement del públic en general i per a aquelles parts interessades que poguessin sol•licitar-ho.


https://www.ipvsl.com/new/wp-content/uploads/2018/01/foto-pagina-RESPONSAVILITAT-CORPORATIVA-MEDIO-AMBIENT-1000x300.jpg