Política de qualitat


La Direcció d'IPV es compromet a implantar, difondre i mantenir la següent Política de Qualitat, Seguretat Ambiental i Salut i Seguretat en el Treball (SST):

  • Dur a terme la nostra activitat d'acord amb la legislació vigent i els requisits dels nostres clients amb l'objectiu d'aconseguir la seva màxima satisfacció.
  • Realitzar el treball amb el màxim rigor en totes les seves fases.
  • Resoldre amb la màxima celeritat les incidències post-venda que puguin donar-se, intentant que siguin les mínimes.
  • Executar les obres amb els materials de major qualitat possible, ajustant-nos o millorant a la baixa el preu del projecte.
  • Complir amb els terminis de lliurament acordats.
  • Mantenir absoluta confidencialitat quant a les dades dels nostres clients i proveïdors, segons el que es disposa en la legislació vigent.
  • Millorar contínuament l'eficàcia del sistema de gestió de la qualitat i seguretat mediambiental i STT.


https://www.ipvsl.com/new/wp-content/uploads/2018/01/FOTO-1000x400.jpg